Menu Close

Pārejas noteikumu izstrāde

Ņemot vērā nepieciešamību, LPF valde ir pieņēmusi lēmumu izveidot darba grupu pārejas noteikumu izstrādei. Janvāra vidū tiek plānota darba grupas sanāksme. Lūdzu visus, kam šim jautājums ir aktuāls līdz 31.12.2019. iesniegt savus priekšlikumus pārejas noteikumiem. Priekšlikumi iesniedzami uz e-pastu info@paukosana.lv, rakstiski, latviešu valodā, norādot konkrētus punktus.

Jānis Jakubovskis
Latvijas Paukošanas federācijas
ģenerālsekretārs
Tel.: +371 26342822
Dalies ar informāciju